REAL MUSIC STUDIO
professionell studio i Ulvsunda, Stockholm
med priser från 250:- /timme


Analoga inspelningar på 24 kanaler på tvåtumsband eller digitala inspelningar

Drygt 30 bra mikrofoner, bl a sju stycken Neumann, Royer m m

Bra möjlighet att isolera ljudkällor för fullständig separation

Studion är utrustad med trummor, elbas, akustiskt piano samt flera digitalpianon, Rhodes-piano, orglar, massor av gitarrer (både el och akustiska), många förstärkare

Möjlighet att tanka över till digitalt format för fler kanaler, digital redigering i Cubase eller för fortsatt arbete i hemstudiomiljö

Studion har existerat sedan 1993 och har producerat ett 100-tal fullängds-CD och tusentals demolåtar
Om du kom hit direkt behöver du klicka på frames (index) för att kunna navigera på den här siten.

© 2003 Per Ängkvist