CD med TC & The Stingrays. Det första CD-albumet som spelades in i Real Music Studio vilket skedde redan 1994. På den tiden gjordes inspelningarna med en 8-kanals Tascam-bandspelare och även i övrigt med enkla grejer. Utgiven på Blues Bonnet Records.